Bestel 3D Dataportaal stopt

Het Bestel 3D Dataportaal is gestopt per 21 mei 2019 na tien jaar trouwe dienst en dit betekent dat de bestelprocedure gewijzigd is. We gaan ons als Bestel3D.nl meer richten op grootschalige gebieden en toegepaste consultancy. We hebben namelijk gemerkt dat er behoefte is aan advies over de te gebruiken hoogtedata: Soms is laseraltimetrie data een goede basis voor een project, in andere gevallen is fotogrammetrische ingewonnen hoogtedata beter geschikt voor een bepaalde toepassing. Ook hebben we gemerkt dat er steeds meer behoefte is aan actuele hoogtedata. We richten ons daarbij op zakelijke gebruikers.

 

3D data

Op dit moment is er nog een website actief voor het bestellen van luchtfoto's.Deze service stopt per 30 juni 2019.