Hoe leveren we data aan u uit?

Data wordt via een standaard formaat uitgeleverd: het SHAPE formaat. Telkens worden de DTM en Vector bestanden apart opgeslagen in een folder.

U kunt in de Downloadsectie voorbeeld data laden (alleen voor evaluatiegebruik).

Afhankelijk van uw bestelkeuze worden de volgende folders en bestanden uitgeleverd:

In de folder DTM, een serie van punten, lijnen en vlakken om het maaiveld te beschrijven:

 • Breaklines.shp of Lines.shp : breeklijnen (terreinovergangen)
 • Masspoints.shp of Points.shp: hoogtepunten (terrein)
 • Bridges.shp : polygonen (bruggen)
 • Dikes.shp : hoogtelijnen (langs dijken)
 • Deadzones.shp : afgesloten gebieden (hoogtelijnen)
 • Railways.shp : hoogtelijnen (railbed, niet: rail zelf)
 • Roads.shp : hoogtelijnen (wegen)
 • Waterpoints.shp : hoogtepunten (water)
 • Waterpolylines.shp : hoogtelijnen (watervlakken)
 • Waterways.shp : hoogtelijnen (kanalen, etc.)

In de folder Vector, een serie punten en vlakken om de inrichting van Nederland te beschrijven relatief ten opzichte van het maaiveld:

 • bld.shp (gebouwen als polygonen)
 • veg.shp (vegetatie als polygonen)
 • water.shp (waterpartijen als polygonen)
 • glass.shp (glasobjecten als polygonen)
 • ind.shp ( minimaal 90% metalen objecten als polygonen)
 • bldp.shp (gebouwen als puntdata)
 • vegp.shp (vegetatie als puntdata).

Aan de data kan een beschrijvend tekstbestand gevoegd worden. Het geheel (bestanden en folderstructuren) wordt vervolgens in een gecomprimeerd zip bestand opgeslagen. Dit zip bestand wordt via e-mail aan u toegestuurd nadat u een bestelling heeft geplaatst.

Het SHAPE bestand beschrijft niet alleen de geometrie van de punten, lijnen en vlakken. Attributen zijn ook voor elk object aanwezig. Voor de gebouwen en vegetatie is er bijvoorbeeld een attribuut RelElev gedefinieerd: Dit geeft de hoogte van het object weer ten opzichte van het maaiveld (in meters). Attributen zijn dus cruciaal in verband met het 3D karakter van de data.

Sommige klanten willen de data graag ontvangen in een alternatief formaat. Dit kunt u aangeven bij de bestelling. Hieraan zijn meerkosten verbonden.

De factuur wordt in PDF formaat samen met de data verstuurd.

Uiteraard bent u ook benieuwd wat u mag doen met de data. Dit staat beschreven in de Voorwaarden.