Laatste nieuws

1 juli 2019
Vandaag zijn we overgegaan op een nieuwe bestelprocedure en zijn onze bestelportalen voor hoogtedata en luchtfoto's gesloten. We gaan ons meer richten op grootschalige toepassingen en maatwerkprojecten.
Het is echter nog steeds mogelijk om hoogtedata en 2018 luchtfoto's te bestellen via ons contactformulier. Vermeld het gewenste gebied (meer dan 10 km2) en type data en we komen zo snel mogelijk bij u terug met een bevestiging of een aanbieding op maat.

3DmodelAlmere

26 februari 2019
Vandaag hebben wij in een mailing aan onze klanten aangekondigd dat ons luchtfoto bestelportaal zal stoppen per 1 juli. Het hoogtedata bestelportaal zal al in de tweede helft van mei al gesloten worden.

14 januari 2019
Het is vanaf nu mogelijk om 2018 luchtfoto's te bestellen via ons contactformulier. Vermeld het gewenste gebied en de omvang van de luchtfoto en we komen zo snel mogelijk bij u terug met een aanbieding. Het is ook nog steeds mogelijk om oudere luchtfoto's te bestellen.

25 mei 2018
Per vandaag is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Reden voor ons om de Privacyverklaring van Bestel3D.nl aan te scherpen.

13 november 2017
Van diverse provincies zijn opdrachten ontvangen om een bijgewerkt Digital Terrain Model te vervaardigen. Deze modellen zijn nodig om geluidsbelastingkaarten te vervaardigen in overeenstemming met Europese richtlijnen.

20 december 2016
Het is vanaf vandaag mogelijk om nieuwe 2016 DKLN luchtfoto's te bestellen via ons luchtfoto bestelsysteem. Met dit systeem is het ook mogelijk om 2015 luchtfoto's te bestellen. Ons bestelportaal richt zich met name op klanten die de beschikking moeten hebben over een digitale luchtfoto als bestand (niet zozeer als service).

4 september 2015
Het blad GIS Magazine besteedt in het september nummer aandacht aan de nieuwe 2014 hoogtedata in ons ons bestelsysteem (www.Bestel3D.nl). In het artikel wordt ook aandacht besteed aan de vele toepassingen van hoogtedata.

31 mei 2016
We hebben een opdracht afgerond voor de gemeente Almere waarbij we een 3D model van Almere Poort hebben bijgewerkt. Er is onder andere gebruik gemaakt van hoogtegegevens van de gemeente zelf. De opdracht is een vervolg op hetgeen we een aantal jaren geleden hebben uitgevoerd en zet Almere Poort weer letterlijk op de kaart.

27 januari 2016
Bestel3D.nl heeft het luchtfoto bestelsysteem omgebouwd zodat het mogelijk wordt om direct 2015 DKLN luchtfoto's te bestellen. Ons bestelportaal richt zich met name op klanten die de beschikking moeten hebben over een digitale luchtfoto als bestand (niet zozeer als service).

4 september 2015
Het blad GIS Magazine besteedt in het september nummer aandacht aan de nieuwe 2014 hoogtedata in ons ons bestelsysteem (www.Bestel3D.nl). In het artikel wordt ook aandacht besteed aan de vele toepassingen van hoogtedata.

21 mei 2015
Ons bestelsysteem (www.Bestel3D.nl) levert met ingang van vandaag Vector-NL hoogtedata gebaseerd op 2014 stereo luchtfoto's. Tientallen procenten van de gebouwen en vegetatie zijn veranderd tussen 2008 en 2014. Dit kunnen fouten zijn maar ook veranderingen. Het Digital Terrain Model is nog steeds gebaseerd op 2008 stereo luchtfoto's omdat het maaiveld minder snel verandert dan de bebouwing (speciaal in de stad).

5 januari 2015
Bestel3D.nl heeft DKLN luchtfotomateriaal geleverd ten behoeve van een waterleidingbedrijf in midden Nederland. De opnamedatum is zomer 2014. Ook 2011 luchtfotomateriaal is uitgeleverd om inrichtingsverschillen en risico's in kaart te kunnen brengen. Lees meer over DKLN luchtfoto's en de beschikbaarheid van nieuw 2014 materiaal.

10 november 2014
Bestel3D.nl heeft de bestelwebsites aangepakt en enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is het nu mogelijk om op adres of postcode te zoeken binnen BestelLuchtfoto.nl en de Bestel3D.nl bestelwebsite. Ook is er nu een uitgebreide informatie-sectie die opgeroepen kan worden vanuit Bestelluchtfoto.nl site met nadere gegevens over de automatische uitlevering van luchtfoto's.

3 september 2014
De eerste proeffoto's van DKLN2014 zijn beschikbaar gekomen. De beelden zijn welliswaar ruw maar geven toch een goed inzicht in het materiaal dat later dit jaar uitgeleverd gaat worden. De luchtfoto specificaties zijn gelijk aan de 2011 luchtfoto's zodat een optimale vergelijking kan gemaakt kan worden tussen de beelden. Op deze manier zijn veranderingen goed te detecteren.

15 juli 2014
We hebben deze week een nieuw hoogtemodel voor de bebouwing geleverd aan de gemeente Haarlemmermeer. In een eerdere instantie had deze gemeente al een maaiveldhoogtemodel afgenomen.

20 mei 2014
We hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan nieuwe functionaliteit binnen ons MapsAndMore platform. Een complete software en gebruikers beheermodule is beschikbaar. Ideaal voor het beheren van digitale kaarten binnen organisaties.

24 maart 2014
Voor een visualisatie van Noord Nederland wordt DKLN luchtfotomateriaal ter beschikking gesteld aan de Rijks Universiteit Groningen. Twee verschillende jaargangen worden uitgeleverd om inrichtingsverschillen in kaart te kunnen brengen. Lees meer over DKLN luchtfoto's en de beschikbaarheid van nieuw 2014 materiaal.

6 maart 2014
Het gedetailleerde Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) is door de overheid beschikbaar gesteld. Deze omvangrijke AHN2 dataset vereist speciale software (zeker als gebruik wordt gemaakt van de ruwe data voor gebouwreconstructies). Diverse projecten zijn reeds uitgevoerd (o.a. voor de Gemeente Amersfoort). Lees meer over het gebruik van deze hoogtedata in onze brochure en in de sectie over 3D reconstructies van gebouwen.

18 december 2013
Vlak voor het einde van het jaar heeft de gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening nog een bestelling geplaatst voor een gemeentedekkend maaiveld model, speciaal geprepareerd voor milieuanalyses. Het softwarepakket GeoMilieu wordt vaak gebruikt voor geluidhinderstudies, luchtkwaliteitstudies, etc. We zijn blij dat we de top-20 ingenieursbedrijven in Nederland (waaronder DGMR, het GeoMilieu bedrijf) kunnen voorzien van geschikte hoogtedata om uitgebreide analyses mogelijk te maken.

18 november 2013
We hebben deze nieuwe website opgezet om onze producten en diensten beter te kunnen presenteren op de Nederlandse markt.

5 augustus 2013
In opdracht van een research instelling verlenen we ondersteuning op het gebied van web-ontwikkeling en 3D weergave in de browser. Dit project sluit goed aan bij onze activiteiten op het gebied van 3D Reconstructies van gebouwen en loopt tot aan het einde van 2013.

18 april 2013
We werken intensief aan verbetererde Geocodeer functionalteit: speciale software om op een intelligente manier coördinaten af te leiden uit adressen. Ook kunnen adresbestanden desgewenst opgeschoond worden. Lees meer over Geocoderen en test de software.

25 maart 2013
We hebben een nieuw ondersteuningscontract afgesloten met het Kadaster voor diverse geografische diensten. In de komende maanden gaan we correctief onderhoud uitvoeren op door ons vervaardigde software.

17 januari 2013
On bedrijf nam deel aan het PDOK congres dat gehouden werd op 16 januari 2013 in Theater Orpheus in Apeldoorn. Aandacht werd besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het PDOK Loket waar we de laatste maanden hard aan gewerkt hebben. PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. In de expositieruimte werden enkele voorbeeld websites getoond.

7 januari 2013
We hebben de ICT Kring Delft (IKD) IPC prijs gewonnen voor het meest innovatieve IPC project 3D Reconstructies van gebouwen. De prijsvraag was georganiseerd door de ICT Kring Delft, een samenwerkingsverband van IT bedrijven in de regio Delft. De jury bestond uit de volgende personen: Ben van der Burg, commercieel directeur Triple -IT investeerder en presentator, Wethouder Pieter Guldemond (Kennis Economie en Ruimtelijke ordening), Prof. Arie van Deursen (software engineering), IT-adviseur en entrepreneur/investeerder Sieuwert van Otterloo en Jan Willem Klerkx, Verkoopdirecteur Euvision en investeerder.

24 november 2011
We hebben een uniek luchtfotomozaiek gemaakt van heel Nederland. Ruim 3500 luchtfoto's (2,6 TB) werden samengevoegd en tonen hoe Nederland anno 2011 er uit ziet. Het fotomateriaal kan besteld worden via onze bestelsite: www.BestelLuchtfoto.nl. Aanvullende informatie is beschikbaar met betrekking tot dit zeer recente digitale luchtfotomateriaal.

30 september 2011
Ons bedrijf heeft deelgenomen aan de GIS Conferentie 2011 in De Doelen, Rotterdam. Op onze stand hebben we onder andere 3D visualisaties laten zien met behulp van een Game Engine. De onderliggende data kan gewoon besteld worden via onze bestelsite.

16 augustus 2011
Het nieuwe DKLN2011 luchtfotobestandbestand is in de afrondende fase en zal snel beschikbaar zijn voor geheel Nederland. Voorbeelden kunnen geladen worden via de Download sectie. De eerste klanten hebben reeds ingetekend.

12 augustus 2011
We hebben in de afgelopen maand hoogtemodellen verkocht aan een vijftal grotere gemeenten in Nederland. Daarnaast werden data-sets verkocht aan respectievelijk de provincies Noord-Holland en Limburg. We zien duidelijk een trend waarbij overheidsinstellingen er voor kiezen om zelf geografische datasets aan te schaffen (en dit niet overlaten aan ingenieursbureaus). Ook is er een grote interesse in het landelijk dekkend vegetatiebestand (als onderdeel van de Vector-NL set). Vegetatiedata wordt veelvuldig toegepast binnen studies op het gebied van luchtkwaliteit. Voorbeelden zijn beschikbaar via de Downloadpagina. Kleinere modellen kunnen besteld worden via de bestelsite.

28 juni 2011
Bestel3D.nl heeft de nauwkeurigheid van de Gebouwhoogte data vergeleken met het Algemene Hoogtemodel Nederland (AHN-2) voor een representatief gebied in Breda. De inwinning van AHN-2 is uitgevoerd met laser altimetrieapparatuur, terwijl de Vector-NL data is ingewonnen met behulp van stereoluchtfoto's (opname: zomer 2008). De resulterende gebouwhoogten zijn echter goed vergelijkbaar zoals beschreven staat in de Brochure Hoogtedata en AHN-2 (over de de nauwkeurigheid van gebouw-hoogtedata). De Data-NL set heeft - naast een concurrerende prijs - enkele unieke eigenschappen: uitlevering vindt automatisch plaats vindt via het eigen Bestelportaal, het maaiveld model en het inrichtingsmodel zijn apart. Vrijwel alle opnamedata dateren van de zomer van 2008 (in een kort tijdsbestek).

13 mei 2011
We hebben een Informatie Brochure over CityGML gemaakt waarin de aanmaak van een 3D maquette wordt getoond. Het betreft een stukje van Rotterdam, maar elk gebied van Nederland kan in enkele minuten gemodelleerd worden.

15 maart 2011
We hebben vandaag voor de laatste keer deelgenomen aan de 3D-Pilot, georganiseerd door o.a. het Kadaster, GeoNovum en de TU-Delft. Dit programma hebben we ondersteund met o.a. presentaties, Open 3D Converter Software (versie 3.7), Maquettes en CityGML bestanden. Een voorbeeld wordt getoond op de CityGML pagina.

23 november 2010
Ons bedrijf werkt samen met 3D print service bedrijven om fysieke maquettes te vervaardigen met behulp van de Zprinter technologie, De Zprinter wordt in Nederland op de markt gebracht door het bedrijf Duoteq. Voor een willekeurig gebied in Nederland kan een uitsnede gemaakt worden via het bestelportaal. Aanvullende informatie treft u aan in de informatie brochure over fysieke maquettes en 3D print technologie.

1 oktober 2010
We stellen een nieuwe versie ter beschikking van de Open 3D Converter Software. Met deze versie 3.6 software is het nu mogelijk om 2D Shape polygonen om te zetten naar respectievelijk: KML, KMZ, CityGML, ShapeMultiPatch en OBJ 3D Objecten. De software is gericht op grootschalige weergave van een stad of dorp. De benodigde gegevens kunnen bijvoorbeeld geladen worden vanaf de bestelsite. Een voorbeeld wordt getoond op de CityGML pagina.

24 september 2010
De Automatiseringsgids heeft een artikel over onze Digital Watermarking (DM) activiteiten geplaatst. Met DM is het mogelijk om beeldmateriaal onzichtbaar te beveiligen.

28 juli 2010
Sinds midden 2010 verkoopt ESRI(R) een vernieuwde lijn ArcGIS 10 producten. Deze software is in staat om beter met 3D data om te gaan dan voorafgaande versies. In de ArcGIS 10 en 3D Databewerkingen brochure wordt uitgelegd hoe ArcGIS 10 (ArcScene) gebruikt kan worden om 3D data aan te passen of uit te breiden.

27 juli 2010
We verkopen sinds enige jaren gebouw-hoogtedata verkregen uit stereo luchtfoto's. De gebouwmodellen hebben afgeplatte daken. Voor veel milieugerelateerde toepassingen is dit voldoende. Om de visualisatiemarkt beter te kunnen bedienen zijn we dit jaar gestart met een nieuwe activiteit, nl. het vervaardigen van gedetailleerde 3D modellen op basis van laser altimetrie data sets. Te denken valt aan data sets die onderdeel uitmaken van het Algemene Hoogtemodel Nederland Versie-2 (AHN-2) zoals deze momenteel worden ingewonnen door diverse remote sensing bedrijven. We hebben daartoe een werkzaam concept opgezet om laseraltimetrie data om te zetten in 3D vector data. Externe ondersteuning is verleend door het ITC is Enschede. Verdere informatie kunt u lezen in de Brochure 3D gebouwreconstructies.

16 juli 2010
Medewerkers beheren momenteel twee websites: satellietfoto.startkabel.nl en luchtfoto.startkabel.nl. Beide websites zijn bedoeld om voorbeelden en producten van diverse aanbieders te tonen. We laten o.a. digitaal luchtfotomateriaal zien.

29 januari 2010
We hebben van ProRail een opdracht ontvangen voor een landelijk dekkend maaiveld-hoogtebestand en een object hoogtebestand. Met deze gegevens worden nauwkeurige geluidsmodellen vervaardigd. ProRail werkt zo aan een concrete oplossingen voor problemen rondom het spoor.

26 oktober 2009
Ons bedrijf heeft een test uitgevoerd met de zogenaamde Google Earth plug-in in combinatie met Vector-NL hoogtedata. Een voorbeeld pagina is aangemaakt.

16 oktober 2009
We hebben digitaal luchtfotomateriaal van een pijpleidingtrace geleverd aan een industrieel bedrijf. Regelmatig leveren we bijzondere data sets voor milieu- en veiligheidstoepassingen.

20 augustus 2009
Na enkele maanden proefdraaien is het nu mogelijk om luchtfoto's uit 2006 en 2008 te bestellen via de website www.BestelLuchtfoto.nl.

31 december 2008
Vanaf heden is het mogelijk om afzonderlijke producten (DTM-NL, Vector-NL) te bestellen via de bestelwebsite. Tevens wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om DKLN2008 luchtfotomateriaal te bestellen via de website.

20 november 2008
Graag maken we bekend dat het mogelijk is om een gratis Open Source programma te laden vanuit de Downloads sectie van de website. Het programma heet Open3D DataConverter en stelt gebruikers in staat om een geografisch bestand (in het Shape formaat) om te zetten naar een KMZ/KML bestand. Dergelijke bestanden kunnen direct drie dimensionaal getoond worden in bijvoorbeeld Google Earth. We leveren gebouwdata als onderdeel van de Vector-NL dataset en ook deze bestanden kunnen direct omgezet worden met dit programma.

1 november 2007
We zijn verhuisd naar een nieuw kantoor in de binnenstad van Delft. Het nieuwe adres luidt: Koornmarkt 70, 2611 EJ in Delft. Het betreft een historisch grachtenpand vlakbij het centrale Marktplein. In het pand wordt een verbeterde server- en opslag infrastructuur aangelegd. Dit is nodig omdat de hoeveelheid gegevens (luchtfoto’s, infra-roodbeelden en satellietbeelden) is toegenomen qua omvang.