ARTIKEL UIT DE AUTOMATISERINGSGIDS (24 SEPTEMBER 2010)

Door: Thijs Doorenbosch

De IT-sector initieert talloze inspirerende innovatieprojecten. Automatisering Gids licht er in de rubriek 'Spot op innovatie' periodiek een uit. Deze keer het project van iDelft en SDB, die geavanceerde watermerken aanbrengen in digitaal kaartmateriaal en deze via internet weer kunnen opsporen.

                   

Het probleem
Digitaal watermerken is al lang mogelijk, maar de markering gaat doorgaans verloren bij bewerking van het beeldmateriaal. iDelft levert onder meer luchtfoto's aan klanten zoals ingenieursbureau's gemeenten en provincies. Het is niet de bedoeling dat deze foto's zomaar worden gepubliceerd op internet, bijvoorbeeld doordat derden ze bewerken en herpubliceren. Een digitaal watermerk dat is uitgesmeerd over de gehele afbeelding kan dergelijk misbruik aan het licht brengen. Het maakt het ook mogelijk beeldmateriaal op te sporen waarvan slechts een klein onderdeel is gepubliceerd, of materiaal waarvan het formaat of andere eigenschappen zijn bewerkt.

Hoe ontstond het idee?
Een klant van iDelft kwam met de vraag of zijn beelden onzichtbaar digitaal konden worden beveiligd. Zoiets voor eigen rekening aanpakken kost veel tijd en geld. "Met de IPC-regeling is het risico minder en konden wij makkelijker een specialist in dienst nemen", legt Erik Vriend, algemeen directeur van iDelft uit. Daarnaast werd in de samenwerking met SDB het idee uitgewerkt om een specifieke webcrawler en beeldherkenningssoftware te ontwikkelen die op het internet naar het watermerk op zoek gaat.

De knelpunten
De algoritmes die een watermerk breed door een beeld of video kunnen verspreiden, zijn al beschikbaar, maar zijn niet gestandaardiseerd. Ze zijn bovendien complex en vaak de vruchten van spin-offs van universiteiten. Veel van deze bedrijfjes zijn actief in het militaire domein. Daardoor berust op de broncodes de nodige geheimhouding. Het verwerken van de codes in een vlot werkend systeem is ook een uitdaging. Het is ondoenlijk wanneer een computer uren staat te stampen om een klantspecifiek watermerk op het door hem aangekochte materiaal aan te brengen of uit te lezen. Vriend: "Dat mag eigenlijk niet langer dan enkele seconden duren, zelfs al zijn het grote beelden."
Met de webcrawler die op internet plaatjes verzamelt op basis van ingegeven criteria, heeft SDB al ervaring opgedaan. Daarbij moest vooral de software worden ontwikkeld die het watermerk detecteert en beelden van het internet analyseert en herkent. Die is inmiddels in bčtavorm al klaar.

Doelgroepen
iDelft ontwikkelt de toepassing in eerste instantie voor eigen gebruik en voor de klanten van het bedrijf. Vriend ziet echter brede toepassingsmogelijkheden in andere branches, bijvoorbeeld fotostockbureau's. Hij heeft echter te weinig contacten in andere branches. "Ik hoop dus eigenlijk in contact te komen met een bedrijf dat de dienst wil vermarkten, waarbij iDelft de technologie levert".

De Toekomst
Na anderhalf jaar wil Vriend het project klaar hebben. Dat moet wel lukken. "We hebben al zo veel draaien. We moeten natuurlijk nog wel integreren met de webcrawler en daar zitten risico's aan. Maar daar is het een innovatieproject voor." De rest van de 3 jaar dat de subsidieregeling duurt, wil hij het in een ander project mogelijk maken uit rasterdata van het beeldmateriaal hoogteverschillen af te leiden. Richard Jansen, directeur van SDB, heeft ondertussen de herkenningstechnologie uitgebreid zodat ook kan worden gespeurd naar illegaal gebruik van logo's en beeldmateriaal op het internet. De volgende stap is de herkenning in video's en games. Ook ziet hij mogelijkheden om bijvoorbeeld aan de hand van een foto, gemaakt op een mobiele telefoon, informatie over iemand op internet te verzamelen, bijvoorbeeld uit sociale netwerken.

De Subsidieregeling
Jansen: "Het aardige van de
IPC-regeling is dat je 'semi-gedwongen' wordt tot samenwerken. Dat werkt heel goed doordat ieder zijn eigen expertise inbrengt en daardoor makkelijker tot een innovatief product komt." Een van de vereisten van de regeling is dat een deel van het subsidiebedrag wordt besteed aan de inhuur van externe specialisten. Zo ver is SDB nog niet, maar die fase komt wanneer consultancy en zeer specialistische kennis nodig is. Vriend heeft de ervaring dat de administratieve verwerking traag verloopt. De eerste keer dat hij met een IPC-regeling meedeed, zat er 5 maanden tussen het indienen van het projectvoorstel en de start van het project. "Het was toen wel een nieuwe regeling. Nu ging het iets sneller." Hij vindt het echter een goed instrument voor kleine bedrijven.  

 

Interesse in Digital Watermarking ? Neem contact op met iDelft BV (Tel. 015-2190137)