Open Data

Open Data is een term die je veel hoort. In feite is het niets anders dan "vrij beschikbare informatie". Binnen ons bedrijf gaat uiteraard de meeste aandacht uit naar Open Geografische data zoals achtergrondkaarten, panddata of postcode bestanden. De voorwaarden waaronder de databestanden beschikbaar worden gemaakt staan beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden.

Bij Open Data wordt er naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. Ook wordt er gestreefd naar:

  • Compleetheid: alle openbare data en informatie
  • Verstrekking van brongegevens: niet geaggregeerde data
  • Toegankelijkheid: voor iedereen toegankelijk zonder financiele drempels
  • Non-discriminatoir: gebruik zonder opgaaf van redenen, zonder registratie
  • Open standaarden: zodat het formaat geen belemmering vormt
  • Open licentie: geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet of geheimhouding

Verschillende overheden hebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data. Bijvoorbeeld het Nationaal Georegister. Ons bedrijf heeft veel ervaring opgedaan met het gebruik van Open Data en we kunnen u adviseren over de mogelijkheden.