3D Reconstructies

Wij verkopen het gebruiksrecht op hoogtedata. Daarnaast zijn we ook actief met het reconstrueren van bebouwing op basis van ruwe hoogtedata (puntwolken), zoals het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). Onlangs hebben we nog de IPC innovatieprijs ontvangen voor onderstaand project.

De meest gebruikelijke moderne datasets (hoogtepunten ingewonnen met laseraltimetrietechnieken) hebben een resolutie van 8 – 20 punten per vierkante meter. Bij het vervaardigen van 3D-reconstructies kunnen gedetailleerde (dak)vormen afgeleid worden maar ook eenvoudige blokkendoos representaties. Onderstaand beeld laat een AHN2 puntenwolk zien en een afgeleide gebouw-geometrie.

Hoogtedata en bebouwing

In de praktijk is het reconstrueren van gebouwen niet eenvoudig omdat de hoogtepunten betrekking hebben op zowel de vegetatie als de bebouwing. Er moet onderscheid gemaakt worden en dit kan door filtertechnieken en door vlakken te bepalen met segmentatietechnieken. Meestal starten we reeds beschikbare plattegrond data en proberen we de bebouwing op te splitsen in cellen.

Gebouwen en Cell-Decomposition

Het reconstrueren van bebouwing verloopt niet altijd perfect en nabewerkingen zijn vaak nodig.

Echt gebouw en 3D Reconstructies

3D reconstructies van gebouwen in Google Earth:

GoogleEarth en 3D Reconstructies

NB: Luchtfoto in Google Earth: (c) Aerodata.

Dit project is uitgevoerd met een subsidie vanuit het IPC-fonds. Lees meer in de brochure over 3D Reconstructies (uit Laser Altimetrie Data)<.>