Vector data inclusief hoogte attributen

Naast het DSM-NL grid bestand is er ook een uniek vector bestand leverbaar onder de naam Vector-NL.

Hierbij zijn de objecten door middel van polygonen en punten gedefinieerd in het SHAPE formaat. Van de bebouwing en de vegetatie zijn hoogte-attributen gedefiniëerd. Objecten met een vergelijkbare hoogte worden gemodeleerd als een object volgens een sprongcriterium. De absolute nauwkeurigheid is 75 cm. De objectgegevens zijn geactualiseerd met behulp van 2014 stereoluchtfoto's. Het vector bestand is reeds succesvol toegepast voor de modelering van overstromingsrisico’s en schadelijke milieueffecten.

De volgende vector data sets zijn beschikbaar:

  • Gebouwen
  • Industrie
  • Vegetatie
  • Water
  • Kassen

Laad hier de Brochure Vector data.

Bestel website voor 3D data.