Wat is 3D data en hoe nauwkeurig is de data?

Geografische 3D databestanden zijn grafische bestanden (lijnen, punten en vlakken) die over een kaart geprojecteerd kunnen worden. De vlakken hebben betrekking op gebouwen, kassen, vegetatieoppervlakken, waterpartijen, etc. Ook zijn er punten en lijnelementen. Tezamen vormen ze een collectie grafische objecten.

Van elk grafisch object is bekend waar deze zich bevindt binnen Nederland door middel van geografische coordinaten. Er wordt gebruik gemaakt van het Rijks Driehoek Stelsel (RDS), een projectie systeem met eenheid "meter". Het 3 Dimensionale aspect wordt gevormd door de hoogte informatie: Naast de X- en Y-coordinaat is ook een hoogte (Z-waarde) bekend voor alle terrein-, gebouw- en vegetatie objecten. Telkens wordt er gebruik gemaakt van dezelfde eenheid meter en daardoor is het mogelijk om te schalen en om direct afstanden te bepalen.

De geografische 3D data sluit goed aan op de bekenden datasets van het Kadaster en Falkplan of TeleAtlas. De data wordt standaard uitgeleverd in het geografische SHAPE-formaat en kan door vrijwel elk geografisch informatie systeem direct ingelezen worden. In de Downloads-sectie is er speciale gratis software beschikbaar om de 3D-data om te zetten in echte 3D formaten (bijvoorbeeld het OBJ formaat).

Voor visualisatie doeleinden is het ook mogelijk om kleinere gebieden direct weer te geven in Google Earth via het KMZ format. Voor dit doel wordt de gebouw en vegetatie data omgezet naar het Longitude Latitude syteem met als eenheid "graad". Het is niet toegestaan om deze Google Earth compatibele bestanden vervolgens online ter beschikking te stellen aan derden.

Hoe actueel is de data?

De meeste van onze 3D data is ingewonnen uit stereoluchtfoto’s via fotogrammetrische bewerkingen. Vector-NL data elementen zijn geactualiseerd met behulp van 2014 stereo luchtfoto’s (zomervluchten 2014 met enige navluchten in de herfst). DTM-NL data elementen zijn ingewonnen met behulp van 2008 stereo luchtfoto's. Vaak bevinden objecten zich op diverse luchtfoto's. Luchtfoto's zijn vaak op verschillende data opgenomen. Het is uiteindelijk de operator die bepaalt hoe een object gemodelleerd wordt. We kunnen als bedrijf geen specifieke informatie verstrekken over het precieze tijdstip van de opname van een bepaald object.

Hoe nauwkeurig is de data?

De bronbestanden zijn digitale luchtfoto's met een grondresolutie van 25 cm per pixel. Indien de operator zich een pixel vergist dan is er dus een fout geintroduceerd van 25 cm in het X-Y vlak. Voor de hoogtebepaling wordt vaak een maximaal haalbare nauwkeurigheid gehanteerd van wortel 2 maal de pixel omvang (in dit geval: ca. 35 cm). In werkelijkheid is de situatie complexer omdat het maaiveld vaak bedekt is met lage begroeiing of objecten. Het is dan lastig om een nauwkeurig onderscheid te maken tussen deze objecten en het maaiveld. In de praktijk treden er ook allerlei andere onnauwkeurigheden op: de onderlinge aansluiting van twee stereoluchtfotobeelden kan bijvoorbeeld imperfecties vertonen. Uiteraard is het terrein zelf ook niet statisch. Het maaiveld klinkt in en er vinden voortdurend graafwerkzaamheden plaats in Nederland.

Voor bebouwing is de situatie nog onoverzichtelijker omdat de hoogte niet bepaald wordt op basis van een enkele hoogtemeting maar op basis van het aangemaakte gebouwpolygoon. Hier geldt dat de polygonen zodanig worden gemaakt dat het aantal bouwlagen goed afgeleid kan worden voor een (deel van een) gebouw. Indien bijvoorbeeld twee huizen een hoogteverschil hebben van een meter dan zullen de twee huizen over het algemeen gemodelleerd worden als een (1) object (polygoon). Is er een hoogteverschil van 4 meter dan zullen er twee objecten (polygonen) aangemaakt worden. Bij de hoogtebepaling van een gebouw worden schuine daken over het algemeen afgetopt op dakkapelniveau. Deze representatie komt goed overeen met hetgeen gangbaar is bij geluidberekeningen. Zouden we niet voor deze aanpak kiezen dan zou elke airco-installatie op een dak leiden tot een nieuw object en daarmee zou het model te complex worden. Anders gezegd: De inwinning van de hoogtedata is nauwkeurig, maar het zijn de modelleerregels die uiteindelijk bepalen hoe een gebouw gerepresenteerd wordt.

Hier leest u welke verschillende data sets standaard beschikbaar zijn via Bestel3D.nl.