Terrein hoogte data (DTM-NL)

Nederland is vlak maar kent toch subtiele hoogteverschillen. Deze verschillen zijn belangrijk voor Telecommunicatiebedrijven, Waterschappen, Provincies en alle overige instellingen die werken aan de inrichting van Nederland.

Van belang zijn:

 • het terrein (maaiveld)
 • de bebouwing en de vegetatie
 • de functie van de bebouwing (huizen, kassen, industrie, ..)
 • de hoogte van de bebouwing

Ons bedrijf levert als basis bestand het Digital Terrain Model (DTM-NL) voor de beschrijving van het maaiveld. DTM-NL is een landsdekkend gridbestand en beschrijft de hoogte van het maaiveld. In de goedkope basisuitvoering kent dit grid een resolutie van 20 m. Het is echter ook mogelijk om een uniek breeklijnen bestand uitgeleverd te krijgen in het SHAPE formaat. De gegevens zijn geactualiseerd met behulp van 2008 stereoluchtfoto's.

De pure hoogte van het terrein wordt getoond zonder huizen en bomen. Wel zijn dijken, slootkanten en taluds zichtbaar. Meer specifiek:

 • breaklines.shp : breeklijnen (tereinovergangen)
 • bridges.shp : bruggen als polygonen
 • masspoints.shp : hoogtepunten terrein
 • railways.shp : railverbindingen als lijnelementen
 • roads.shp : wegkanten als lijnelementen
 • waterlines.shp : slootkanten als lijnelementen
 • waterpoints.shp : hoogtepunten water
 • waterways.shp : grotere vaarwegen

Alle elementen bevatten hoogtedata t.o.v. NAP (bv. als Polyline ZM). De projectie is RDS.

DTM-NL maakt onderdeel uit van de "NL-data set" (bestaande uit een terrein hoogte bestand DTM-NL, een inrichtings-hoogtebestand DSM-NL, het vector bestand inclusief hoogteattributen (Vector-NL) en DKLN luchtfoto's.

Laad de DTM brochure.