Inrichting hoogte data (DSM-NL)

Bestel3D.nl levert naast het Digital Terrain Model (DTM-NL) ook het Digital Surface Model (DSM-NL) uit. Het DSM-NL is een landsdekkend gridbestand met de hoogte en frequentie van inrichtingselementen ten opzichte van het maaiveld.

De inrichtingselementen worden onderverdeeld in verschillende categoriën (gebouwen, kassen, industrie, vegetatie, etc.). DSM-NL is leverbaar met een gridresolutie van 5 m. of 20 m. DSM-NL kan gesuperponeerd worden bovenop het DTM-NL en wordt ook wel "Clutter" bestand genoemd.

Van het Clutter bestand is een speciale Vector-NL data set gemaakt. Dit bestand wordt vaak gebruikt voor applicaties zoals GeoMilieu.

DSM-NL maakt onderdeel uit van de "NL-data set". De NL-data set bestaat uit het terrein hoogte bestand DTM-NL, het inrichtings-hoogtebestand DSM-NL, het vector bestand inclusief hoogteattributen (Vector-NL) en DKLN luchtfoto's.

Laad de brochure.

Start de Bestel 3D website.