Informatie luchtfoto's

Hier vindt u alle benodigde informatie over de luchtfotos die u kunt bestellen via ons bedrijf. We richten ons daarbij uitsluitend op zakelijke gebruikers en bestellingen gaan via onze Bestelprocedure.

De site www.BestelLuchtfoto.nl is een initiatief van iDelft BV: uw betrouwbare partner voor geografische data sinds 2000.

Neem contact op met iDelft BV - Koornmarkt 70 - 2611 EJ Delft - KvK: 27168688 - BTW nummer: 8106.06.264B01

Wat is een luchtfoto?

Een luchtfoto is een beeld opgenomen vanuit een hoge positie (toren, drone, vliegtuig, etc.). We leveren digitale kleurenluchtfoto's die zijn samengesteld uit vele duizenden beelden opgenomen vanuit een vliegtuig. Alle beelden zijn bewerkt tot een landsdekkend orthogonaal mozaiek.

 • Een mozaiek is een "deken" van luchtfoto’s waarbij de foto’s naadloos aansluiten.
 • Landsdekkend betekent dat dit mozaiek heel Nederland en de grensstreek bedekt.
 • Orthogonaal betekent letterlijk "rechte hoek". Orthogonale luchtfoto’s geven het beeld weer recht van boven waarbij afstanden en hoeken zoveel mogelijk in takt blijven.

Luchtfotobestanden zijn geografische databestanden: Van elke foto is namelijk bekend welk gebied bestreken wordt met behulp van geografische coordinaten. Er wordt gebruik gemaakt van het Rijks Driehoek Stelsel (RDS), een projectie systeem met eenheid "meter".

De geografische data die u bestelt past naadloos over de bekende straat data kaartproducten. De data wordt standaard uitgeleverd in het TIF- of JPG formaat en kan door elk geografisch informatie systeem direct ingelezen worden.

Naast orthogonale beelden zijn er ook perspectief of oblieke luchtfoto’s (vaak sfeerbeelden vanuit een laag punt opgenomen). Dit soort foto’s zijn niet goed over een kaart te draperen en worden door ons NIET geleverd. We richten ons met deze website vooral op de technische markt.

Hier leest u welke verschillende data sets standaard geleverd worden.

Hier vindt u aanvullende technische informatie in onze Brochure.

Welke luchtfoto's zijn er?

We bieden u luchtfoto’s aan van 2021, 2020, 2019, 2018, 2016 en 2015. De standaard resoluties zijn:

 • 7,5 cm/pixel resolutie (alleen 2021)
 • 25 cm/pixel resolutie
 • 50 cm/pixel resolutie
 • 100cm/pixel resolutie
 • 200cm/pixel resolutie

Een resolutie van 25 cm/pixel betekent dat een stoeptegel van 25 cm bij 25 cm beschreven wordt door een pixel. Op dergelijke foto’s zijn bepaalde details van bijvoorbeeld een auto (voorruit, kleur, etc.) te onderscheiden. Het is niet goed mogelijk om met een dergelijke resolutie bijvoorbeeld het merk auto te onderscheiden.

Een 200 cm/pixel luchtfoto heeft dus minder detaillering dan een 25 cm/pixel luchtfoto. Voor overzichtsfoto’s van bijvoorbeeld een gemeente of provincie zijn 200cm/pixel foto’s vaak een prima en kosteneffectieve oplossing.

Voorbeeld 2021 luchtfoto

U kunt hieronde een voorbeeld laden (alleen voor evaluatiegebruik).

Voorbeeld 2021 Hi-Res luchtfoto (7,5 cm/pixel)

De luchtfoto's van 2020, 2019, 2018, etc. hebben allen dezelfde specificaties. De luchtfoto's van 2021 kunnen in een tien maal betere resoluitie worden uitgeleverd (7,5 cm/pixel in plaats van 25 cm/pixel).

Welke zijn de beperkingen?

Wij verkopen alleen ten behoeve van zakelijk gebruik en richten ons op bedrijven en instellingen die snel luchtfotomateriaal nodig hebben van een bepaald gebied binnen Nederland of het Nederlands grensgebied.

Het is mogelijk om een rechthoekig gebied uit te kiezen waarbij een strook van minimaal 800m gedefinieerd moet worden.

Indien u willekeurige (grote) gebieden wilt afnemen dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Er geldt een minimum orderbedrag van EUR 50,00 excl. BTW exclusief snijkosten. Databestellingen van enkele km² zijn mogelijk maar worden afgerekend tegen het minimum orderbedrag. Met name voor minder gedetailleerde foto’s loont het daarom om een groot gebied te bestellen.

Er gelden restricties ten aanzien van het gebruik van de luchtfoto’s zoals weergegeven in de Leverings- en Gebruiksvoorwaarden.

Hoe bestelt u luchtfoto's?

De bestelprocedure is recent gewijzigd. Wij vragen aan u om een aantal gegevens aan ons toe te sturen. Er zijn verschillende manieren om een gebied te definieren. Nadat een gebied gedefinieerd kan de prijs berekend worden op basis van het aantal vierkante kilometers. Indien u de data wilt bestellen zult u een zakelijke gebruiker moeten zijn.

Het e-mail adres is zeer belangrijk: U ontvangt namelijk download instructies via het door u opgegeven e-mail adres.

Wat zijn de toepassingen?

Digitale luchtfoto’s zijn bekend van Google Earth en Google Maps en hebben een brede toepassing.

Denk hierbij aan:

 • Brochures en Jaarverslagen
 • Infrastructuur studies en Bouwprojecten
 • Corrigeren van kaartmateriaal
 • Het virtualiseren van de bebouwde omgeving
 • etc.

Door het groot aantal toepassingen hebben we er voor gekozen om de data in een standaard formaat uit te leveren.

Er gelden uiteraard restricties met betrekking tot de uitgeleverde data.

Het toegestane gebruik van de data staat beschreven in de Leverings- en Gebruiksvoorwaarden.

Hoe wordt de luchtfoto aan u geleverd?

De data wordt in een standaard TIF of JPG formaat uitgeleverd inclusief een zogenaamd World bestand (*.TFW of *.JGW). Het geheel wordt vervolgend samengepakt in een gecomprimeerd bestand met de extensie .ZIP.

Een World bestand is belangrijk om de luchtfoto te refereren aan een serie geografische coordinaten binnen Nederland. De luchtfoto’s kennen een RijksDriehoekStelsel (RDS) projectie en de eenheid is telkens meter.

Sommige klanten willen de data ontvangen in een alternatief formaat (bijvoorbeeld het ECW formaat). U dient eerst het luchtfotomateriaal op gebruikelijke wijze via de website te bestellen. Vervolgens kunt u contact opnemen met iDelft BV om een conversie te laten uitvoeren. Hieraan zijn meerkosten verbonden.

De factuur wordt samen met de data verstuurd als PDF.

Uiteraard bent u ook benieuwd wat u zo al mag doen met de data. Dit staat hier beschreven.

Wat mag u met de luchtfoto's doen?

Het is niet toegestaan om het onbewerkte luchtfotomateriaal van voor 2016 door te verkopen. Wel is het toegestaan om alle materialen te verwerken in een product mits het luchtfotomateriaal niet te herleiden is tot de oorspronkelijke vorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een animatie of een film.

Het is niet toegestaan om het luchtfotomateriaal van voor 2016 toe toepassen voor grootschalige advertentie gerelateerde activiteiten. U dient hiertoe apart contact op te nemen met iDelft BV. Wel is het toegestaan om luchtfoto’s af te drukken in een maximale oplage van 1.000 exemplaren. U dient bij luchtfoto's van voor 2016 een copyrightvermelding te plaatsen: © xxxx DKLN, Eurosense waarbij xxxx betrekking heeft op het jaartal van publicatie. Het is ook niet toegestaan om het luchtfotomateriaal van voor 2016 zichtbaar te maken via internet.

Voor luchtfoto's van 2016 of later is de copyrightvermelding: © CC-BY-SA Luchtfoto NL. Nadere informatie treft u aan in de Voorwaarden voor het gebruik van de luchtfoto's.

Hoe gaan we om met uw privacy?

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens. Om die reden hebben we een Privacyreglement opgesteld.

Mocht u uw gegevens willen verwijderen of wijzigen dan volstaat e-mail naar iDelft (gegevens staan vermeld in de e-mail communicatie). We zullen controleren of alle bestellingen betaald zijn. Als dit het geval is zullen we uw gegevens prompt aanpassen dan wel verwijderen.

Wat zijn de Leverings- en Gebruiksvoorwaarden?

De Voorwaarden vallen in twee delen uiteen:

Allereerst gebruikt u de website en dient u in te stemmen met de Leveringsvoorwaarden zoals die van toepassing zijn. Deze Voorwaarden beschrijven bijvoorbeeld hoe en wanneer betaald moet worden en hoe omgegaan wordt met klachten.

Tevens staat beschreven wat toegestaan is en wat niet toegestaan is met betrekking tot het gebruik van de luchtfoto's. U wordt niet eigenaar van de data en niet alle toepassingen zijn toegestaan zoals ook beschreven staat in de sectie Wat mag u met de data doen? Ook hermee dient u in te stemmen.

In geval van twijfel kunt u het beste even vooraf contact op nemen met iDelft.